ISO standartai

Kokybiškų medžiagų pasirinkimas ir technologinių procesų nuolatinė kontrolė bei atitinkamų standartų nurodymų laikymasis – tai „Baltic industrial coating“ pagrindiniai darbo principai, todėl mūsų atliktoms dažymo paslaugoms suteikiame garantijas.

Kokybiškas dažymas milteliais prasideda nuo kokybiško metalo paviršiaus paruošimo. Tik atitinkamos kvalifikacijos specialistai gali tinkamai nustatyti metalo paruošimo būdus ir juos įgyvendinti naudodami pažangiausias technologijas. Darbuotojų kvalifikacija ir technologijų pažanga – sritys, į kurias UAB „Baltic industrial coating“ kas metai investuoja didžiąją dalį savo pelno.


KOKYBĖS STANDARTAI

UAB „Baltic industrial coating“ užtikrina aukščiausią dažomų gaminių kokybę ir suteikia jiems garantiją. Dirbame pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos patvirtintus standartus:

LST EN 12206-1          Dažai ir lakai. Statyboje naudojamų aliuminio ir aliuminio lydinių dengimas. 1 dalis. Miltelinių dengimo medžiagų dangos.
EN 12206-1:2004         Paints and varnishes – Coating of aluminium and aluminium alloys for architectural purposes – Part 1: Coatings prepared from coating powder
LST EN ISO 12944-1         Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 1-oji dalis. Bendrasis įvadas.
ISO 12944-1:1998        Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 1: General introduction
LST EN ISO 12944-4         Dažai ir lakai. Plieninių konstrukcijų apsauga nuo korozijos apsauginėmis dažų sistemomis. 4-oji dalis. Paviršiaus tipai ir paviršiaus paruošimas.

ISO 12944-4:1998            Paints and varnishes – Corrosion protection of steel structures by protective paint systems – Part 4: Types of surface and surface preparation

LST EN ISO 8501             Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Regimasis paviršiaus švarumo įvertinimas

ISO 8501:1993                 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Visual assessment of surface cleanliness

LST EN ISO 8502             Plieninio pagrindo paruošimas prieš padengiant dažais ir su jais susijusiais produktais. Tyrimai paviršiaus švarumui įvertinti              

ISO 8502:1993                 Preparation of steel substrates before application of paints and related products – Tests for the assessment of surface cleanliness

LST EN ISO 4628             Dažai ir lakai. Dangų pažeidimo vertinimas. Defektų kiekio bei dydžio ir išorinio vaizdo tolygiųjų pokyčių intensyvumo įvertinimas

ISO 4628:2003                 Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – Designation of quality and size of defetcs, and of intensity of uniform changes in appearance

LST EN

10169:2010+A1:2012     „Ištisine organine danga (ritiniuose) dengti plokštieji plieniniai gaminiai. Techninės tiekimo sąlygos''

LST EN 573-3                     „Aliuminis ir aliuminio lydiniai. Deformuotųjų gaminių cheminė sudėtis ir forma. 3 dalis. Gaminių cheminė sudėtis ir forma“

LST EN 1999-1-5             „Eurokodas 9. Aliumininių konstrukcijų projektavimas. 1-5 dalis. Kevalinės konstrukcijos

LST EN 1090-3                „Plieninių ir aliumininių konstrukcijų darbų atlikimas. 3 dalis. Techniniai aliumininių konstrukcijų darbų atlikimo reikalavimai“

LST EN 508-2                   „Skardiniai stogų dangos gaminiai. Savilaikių gaminių iš plieninių, aliumininių arba nerūdijančiojo plieno lakštų techniniai reikalavimai. 2 dalis. Aliuminis“