ES PROJEKTAI

 

UAB "Baltic Industrial Coating" įgyvendina dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamą projektą

UAB „Baltic Industrial Coating“ šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas įmonės gamybos procesuose“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0005 (toliau – projektas).


Siekdama modernizuoti gamybinę bazę bei didinti darbo našumą ir efektyvumą bei produkcijos kokybę, UAB „Baltic Industrial Coating“ inicijavo projektą „Skaitmeninių technologijų diegimas įmonės gamybos procesuose“. Projekto metu UAB „Baltic Industrial Coating“ numato įsigyti ir gamybos procese įdiegti skaitmenines technologijas, kurios leis užtikrinti aukštą produktų kokybę, o darbo našumo augimas ir gamybos kaštų sumažinimas – klientams pasiūlyti konkurencingas gaminamos produkcijos kainas. Visa tai kartu su sukaupta veiklos patirtimi, kvalifikuotu personalu, moderniais gamybos procesais, įdiegtais tarptautiniais kokybės standartais leis užtikrinti kompleksinį klientų poreikių patenkinimą ir įgyti ilgalaikį konkurencinį pranašumą.

Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 priemonę „Pramonės skaitmeninimas LT“.

Bendra projekto vertė siekia 878 630,00 eurų, iš kurių 285904,75 eurai sudaro Europos regioninės plėtros fondo lėšos, o likusi dalis - įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2020 m. gegužės mėn., o planuojama pabaiga – 2023 m. rugpjūtį.

 

 


Mūsų patyre vadybininkai yra pasiruošę suteikti visą reikalingą informaciją

Susisiekti

MUMIS PASITIKI